درباره ما

سید محمد کریمی شهیدی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
کارشناسی ارشد حقوق جرائم و جرم شناسی
همکاری با دفتر حقوقی نوبیان (از سال 1388 تا کنون)
مشاور حقوقی شرکت کلونیک در امور حقوقی و قرارداد ها(1389-1388)
عضو شعبه 312 شورای حل اختلاف منطقه 7 تهران و انجام امور قضایی مجموعه از سال 1386 تا سال 1390